Forsiden

NOJS er en organisasjon som arbeider for å knytte sammen jegere, skyttere og
våpeneiere over hele landet for å samle og dele kunnskap og erfaring innen våre
interesseområder til felles nytte.

NOJS er del av et viktig samarbeid med skytterorganisasjonene og våpenbransjen i
forbindelse med den nye våpenloven og i saker som rammer alle norske lovlydige
våpeneiere.

NOJS arbeider for at vi skal stå sammen om å spre positiv informasjon og kunnskap
samt begeistring for våre interesser blant befolkningen ellers.

NOJS er høringsinstans for Det Kongelige Justis- og Politidepartement og skal
arbeide for et inkluderende levende skyttermiljø og bevaring av sunne norske jakt- og skyttertradisjoner og være en politisk faktor.

NOJS er støttespillere i saker vi mener er prinsippielt viktige for oss lovlydige
våpeneiere, og vi har bidratt med økonomisk bistand til juridisk hjelp ved feilslått våpenforvaltning.

Medlemskap koster kr. 200,- pr kalenderår og inkluderer tilgang til eget medlemsforum hvor man kan være med å påvirke Nojs’ kurs for fremtiden.
Årsmøter og diskusjoner med stemmeavgivning foregår i eget medlemsforum på Internett.

VERN OM DIN HOBBY – STØTT NOJS!


- Norsk Organisasjon for Jegere og Skyttere

'